www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7017813
odsłon strony

Aktualnie mamy
68 gości

Podatki i opłaty

Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Zalewa z dnia 07 lipca 2010 roku w sprawie: przyjęcia informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Zalewo w 2009 roku (w tym kwotę deficytu/nadwyżki budżetowej oraz pozostałe informacje wymienione w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).
opublikowano: 2011-01-25, 676 odson   Strona gotowa do druku
Uchwały Nr XLVII/355//09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
opublikowano: 2009-11-09, 926 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVII/361/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2009r w sprawie : dokonania zmiany treści uchwały Nr XXV/283/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
opublikowano: 2009-11-09, 802 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XL VII/357/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października roku w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Zalewo w roku 2010
opublikowano: 2009-11-09, 776 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR. XL VII/356//09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
opublikowano: 2011-01-25, 771 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH l FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH N1EPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ.
opublikowano: 2011-01-25, 926 odson   Strona gotowa do druku
B WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ. ZA 2007 r.
opublikowano: 2011-01-25, 1077 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA.
opublikowano: 2007-05-23, 1503 odson   Strona gotowa do druku
C WYKAZ OSÓB PRAWYNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2007 ROKU
opublikowano: 2009-08-28, 1471 odson   Strona gotowa do druku
Podatek od nieruchomości
opublikowano: 2006-08-28, 3515 odson   Strona gotowa do druku
Podatek leśny
opublikowano: 2003-05-13, 2340 odson   Strona gotowa do druku
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
opublikowano: 2006-07-20, 2589 odson   Strona gotowa do druku
PODATEK ROLNY
opublikowano: 2006-08-28, 4278 odson   Strona gotowa do druku
OPŁATA SKARBOWA
opublikowano: 2003-06-10, 1834 odson   Strona gotowa do druku
Opłata Prolongacyjna
opublikowano: 2006-07-20, 1866 odson   Strona gotowa do druku
Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „
opublikowano: 2003-10-14, 14832 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 190/03 Burmistrza Zalewa z dnia 16 grudnia 2003 r.
opublikowano: 2003-12-19, 1776 odson   Strona gotowa do druku
AWYKAZ OSÓB PRAWNCH I FIZYCZNYCH , KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ w 2008 roku
opublikowano: 2011-01-25, 937 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.