www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7017588
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2019-09-03, 90 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2019-08-08, 101 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2019-07-16, 115 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy.
opublikowano: 2019-07-15, 73 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
opublikowano: 2019-07-09, 98 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
opublikowano: 2019-01-21, 136 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2019-07-09, 136 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2019-07-09, 113 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego:
opublikowano: 2019-07-09, 72 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
opublikowano: 2019-07-09, 67 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2019-07-09, 168 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2019-07-09, 143 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
opublikowano: 2019-07-09, 200 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2019-07-09, 193 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2018-11-19, 204 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
opublikowano: 2018-10-09, 185 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2018-10-01, 158 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2018-08-24, 193 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2018-07-10, 208 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
opublikowano: 2018-06-26, 176 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2018-06-25, 170 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
opublikowano: 2018-06-19, 161 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2018-06-08, 189 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2018-05-11, 205 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2018-05-09, 179 odson   Strona gotowa do druku
Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
opublikowano: 2018-04-23, 183 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
opublikowano: 2018-03-02, 254 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2018-02-14, 270 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2018-01-17, 236 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargach
opublikowano: 2017-11-07, 318 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2017-10-18, 259 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
opublikowano: 2017-09-14, 217 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2017-08-29, 300 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2017-08-29, 241 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2017-08-18, 238 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2017-08-18, 211 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2017-08-07, 242 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2017-07-12, 254 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2017-06-20, 294 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2017-06-06, 242 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy.
opublikowano: 2017-05-26, 187 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2017-05-26, 247 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy
opublikowano: 2017-05-26, 214 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2017-04-28, 244 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany:
opublikowano: 2017-02-17, 259 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2017-01-02, 375 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-12-28, 375 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu -Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-11-08, 357 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu -Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-11-08, 357 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-11-03, 329 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-10-14, 301 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2016-10-14, 291 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
opublikowano: 2016-09-23, 403 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
opublikowano: 2016-09-23, 287 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
opublikowano: 2016-09-21, 314 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY dz. nr 110.1, 111.1 bip
opublikowano: 2016-09-20, 323 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2016-08-26, 256 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
opublikowano: 2016-08-05, 339 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
opublikowano: 2016-08-02, 352 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-07-27, 319 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2016-06-28, 391 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2016-06-01, 356 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2016-04-22, 409 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej określonej Nr ewidencyjnym 138/3 obr. Wieprz
opublikowano: 2016-04-14, 333 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącym własność osoby fizycznej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
opublikowano: 2016-04-08, 372 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr 132/4 położnej w obrębie Urowo i działki Nr 138/1 położonej w obrębie Wieprz
opublikowano: 2016-03-24, 296 odson   Strona gotowa do druku
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
opublikowano: 2016-03-16, 320 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2016-03-08, 349 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY .) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2016-03-07, 312 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
opublikowano: 2016-03-07, 280 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
opublikowano: 2016-03-07, 267 odson   Strona gotowa do druku
Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2016-02-12, 432 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2016-02-02, 308 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
opublikowano: 2016-01-14, 361 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
opublikowano: 2016-01-14, 343 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2016-01-12, 319 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2016-01-12, 347 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany.
opublikowano: 2016-01-07, 298 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2016-01-07, 314 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2016-01-07, 319 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2015-11-17, 375 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Dz. 32/1 obr. Zalewo 2
opublikowano: 2015-11-10, 355 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Dz. 5/9 obr. Półwieś
opublikowano: 2015-11-10, 326 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej.
opublikowano: 2015-10-27, 378 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2015-09-17, 386 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2015-09-10, 350 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy.
opublikowano: 2015-08-19, 399 odson   Strona gotowa do druku
Wykaz dotyczący zbycia przez Gminę Zalewo udziału 56/100 w elementach współnych budynku Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zbycia przez Gminę Zalewo udziału 56/100 w elementach wspólnych budynku (strychu i klatce schodowej).
opublikowano: 2015-08-07, 345 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
opublikowano: 2015-07-30, 375 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2015-07-22, 362 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2015-07-15, 370 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2015-07-15, 343 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2015-06-09, 391 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2015-06-09, 410 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2015-06-09, 377 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2015-06-09, 356 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2015-06-09, 336 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2015-06-09, 369 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2015-05-21, 368 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2015-05-19, 350 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2015-04-24, 380 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2015-02-18, 437 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-11-14, 1219 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2014-10-16, 434 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2014-10-16, 401 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2014-10-06, 441 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2014-09-29, 381 odson   Strona gotowa do druku
Wykaz dotyczacy nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany.
opublikowano: 2014-09-24, 381 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-10-17, 403 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm. ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
opublikowano: 2014-08-14, 417 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2014-08-07, 436 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM NA RZECZ NAJEMCY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży na rzecz najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy.
opublikowano: 2014-08-07, 367 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
opublikowano: 2014-08-07, 360 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2014-07-11, 428 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-07-09, 482 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2014-04-30, 485 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY - ) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany
opublikowano: 2014-04-30, 406 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-04-30, 422 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2014-03-28, 431 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2014-03-14, 476 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2014-02-06, 478 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-01-30, 590 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-01-10, 443 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2014-01-10, 442 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-01-09, 568 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2013-12-05, 434 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (07-11-2013)
opublikowano: 2013-11-07, 607 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany.
opublikowano: 2013-10-24, 457 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2013-10-15, 405 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2013-10-14, 451 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2013-09-27, 423 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2013-09-27, 416 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2013-08-29, 469 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2013-08-26, 437 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego:
opublikowano: 2013-08-23, 366 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2013-08-02, 454 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2013-08-02, 453 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2013-08-01, 496 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2013-06-17, 475 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2013-06-17, 458 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2013-06-17, 441 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
opublikowano: 2013-04-29, 490 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY -Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu:
opublikowano: 2013-04-29, 460 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU- Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2013-03-22, 479 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2013-03-22, 505 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY.
opublikowano: 2013-02-08, 492 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2013-02-01, 555 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
opublikowano: 2013-01-31, 513 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2013-01-10, 544 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
opublikowano: 2012-12-06, 457 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
opublikowano: 2012-11-14, 564 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
opublikowano: 2012-09-18, 453 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
opublikowano: 2012-09-18, 416 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
opublikowano: 2012-09-18, 381 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2012-09-18, 450 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo
opublikowano: 2012-07-13, 673 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony ( I przetarg 19.01.2012 r.) na sprzedaż działki nr 232/27 obręb Zalewo nr 1, a także trzeci ustny przetarg nieograniczony (II przetarg 17.02.2012 r.) na sprzedaż działki nr 198 obręb Zalewo nr 1, stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2012-06-05, 1276 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2012-05-30, 620 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2012-04-17, 814 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (pierwszy przetarg odbył się 19.01.2012 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2012-03-09, 659 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie - Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność handlowo - usługową w budynku położonym w Zalewie przy ul. Żeromskiego 13
opublikowano: 2012-02-24, 493 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2012-01-27, 627 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony (pierwszy przetarg odbył się 2.12.2011 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2012-01-12, 634 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
opublikowano: 2012-01-11, 601 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
opublikowano: 2011-12-29, 531 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zalewo:
opublikowano: 2011-12-14, 626 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Obręb Zalewo nr 1 Dz. nr 231/8 pow. 0,2043 ha Nr KW EL1I/00020704/8 ; Obręb Zalewo nr 1 Dz. nr 232/26 Pow. 0,1521 ha Nr KW EL1I/00020704/8 ; Obręb Zalewo nr 1 Dz. nr 232/27 Pow. 0,1388 ha Nr KW EL1I/00020704/8
opublikowano: 2011-10-28, 704 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Obręb Zalewo nr 2 Dz. nr 63/1 pow. 0,0063 ha Nr KW EL1I/00020713/4
opublikowano: 2011-10-28, 546 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Obręb Zalewo nr 1 Dz. nr 198 Nr KW EL1I/00024388/4 pow. 0,8081 ha
opublikowano: 2011-10-28, 626 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2011-09-15, 733 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2011-09-15, 658 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY
opublikowano: 2011-09-15, 576 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Z 24.08.2011
opublikowano: 2011-08-24, 782 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
opublikowano: 2011-06-29, 737 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową w budynku położonym w Zalewie przy ul. Żeromskiego 13 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 31m²
opublikowano: 2011-05-13, 524 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową w budynku położonym w Zalewie przy ul. Żeromskiego 13 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 96m².
opublikowano: 2011-04-28, 580 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową w budynku położonym w Zalewie przy ul. Żeromskiego 13 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 31m²
opublikowano: 2011-03-22, 522 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową w budynku położonym w Zalewie przy ul. Żeromskiego 13 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 96m².
opublikowano: 2011-03-02, 516 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o Przetargu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność handlową o powierzchni 31m² wraz z gruntem na którym mieści się w/w lokal w miejscowości Zalewo ul. Żeromskiego 13.
opublikowano: 2010-12-08, 565 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości, położonej miejscowości Boreczno
opublikowano: 2010-09-29, 850 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości, położonych w miejscowości Zalewo i Półwieś
opublikowano: 2010-08-17, 816 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości, położonych w miejscowości Zalewo
opublikowano: 2010-08-12, 731 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o Przetargu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 110/1, położona w Bartach. w skład wydzierżawienia wchodzi grunt o powierzchni 19.3500m2 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
opublikowano: 2010-08-11, 530 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o Przetargu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 111/1, położona w Bartach. w skład wydzierżawienia wchodzi grunt o powierzchni 10.4700m2 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
opublikowano: 2010-08-11, 446 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o Przetargu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 85/10, położona w Borecznie. w skład wydzierżawienia wchodzi grunt o powierzchni 1.400m2 z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
opublikowano: 2010-08-11, 481 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Wieprz:
opublikowano: 2010-07-30, 581 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wieprz
opublikowano: 2010-07-30, 563 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U czwarty przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości, położonej w miejscowości Zalewo przy ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-07-13, 668 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta
opublikowano: 2010-07-08, 448 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 32, położona w Zalewie przy ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-07-08, 442 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 32, położona w Zalewie przy ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-07-08, 393 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 32, położona w Zalewie przy ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-07-08, 401 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-07-08, 404 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 32, położona w Zalewie przy ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-07-08, 396 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 32, położona w Zalewie przy ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-07-08, 397 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 194/2, położona w Zalewie przy ul. Tartacznej
opublikowano: 2010-05-12, 453 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 192/2, położona w Zalewie przy ul. Tartacznej
opublikowano: 2010-05-12, 431 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3-ch lat nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka nr 319/2, położona w Zalewie Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2010-05-04, 445 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży
opublikowano: 2010-04-16, 718 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 10-ciu lat lat
opublikowano: 2010-04-09, 546 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 10-ciu lat lat.
opublikowano: 2010-04-09, 516 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w najem pomieszczenia mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach 42 na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-04-09, 584 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat
opublikowano: 2010-04-09, 509 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 438 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 415 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 420 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 421 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 422 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta
opublikowano: 2010-04-01, 428 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 424 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta
opublikowano: 2010-04-01, 421 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2010-04-01, 394 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 104/4, położona w Zalewie przy ul. Traugutta
opublikowano: 2010-04-01, 401 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat pomieszczenia mieszczącego się w budynku domu usług w Zalewie przy ul. Traugutta 4
opublikowano: 2010-03-29, 445 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu dotyczący dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 136/3, położona w obrębie Urowo.
opublikowano: 2010-03-25, 403 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 109/2 w obrębie Boreczno.
opublikowano: 2010-03-25, 418 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu dotyczący dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 32, położona w miejscowości Zalewo ul. 29 Stycznia.
opublikowano: 2010-03-25, 411 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu na okres 3 lat nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 136/2, położona w obrębie Urowo.
opublikowano: 2010-03-25, 429 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym, jako działka nr 186/1 w miejscowości Zalewo przy ul. Kwiatowej.
opublikowano: 2010-03-19, 450 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-09, 530 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 467 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 472 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 464 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 522 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 546 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 444 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-08, 461 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat
opublikowano: 2010-03-03, 523 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Międzychód 6, obręb Śliwa
opublikowano: 2010-03-03, 492 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-02, 466 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-02, 483 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2010-03-01, 487 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo przy ul. 29 Stycznia
opublikowano: 2010-02-17, 540 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu - w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej
opublikowano: 2010-02-02, 501 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania na zbycie niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zatyki, obręb Surbajny
opublikowano: 2010-01-14, 502 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania na zbycie niżej opisaną nieruchomość położoną w obrębie Boreczno.
opublikowano: 2010-01-14, 548 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości, położonej w miejscowości Międzychód 6, obręb Śliwa
opublikowano: 2009-12-15, 572 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo przy ul. 29 Stycznia
opublikowano: 2009-12-15, 601 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu -pierwszy przetarg ustny nieograniczony dzierżawy na okres 3 lat części gruntu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 198 w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej
opublikowano: 2009-11-18, 470 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu - pierwszy przetarg ustny nieograniczony dzierżawy na okres 8 lat czterech pomieszczeń w budynku remizy strażackiej w miejscowości Janiki Wielkie 38
opublikowano: 2009-11-17, 462 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu pierwszy przetarg ustny nieograniczony dzierżawy na okres 3 lat sali widowiskowej w budynku remizy strażackiej w miejscowości Janiki Wielkie 38.
opublikowano: 2009-11-17, 428 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zatyki, obręb Surbajny.
opublikowano: 2009-10-30, 498 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w obrębie Boreczno
opublikowano: 2009-10-30, 545 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Międzychód nr 6, obręb Śliwa
opublikowano: 2009-10-12, 507 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dzierżawy na okres 10-ciu lat części gruntu z nieruchomości niezabudowanej , położona w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej.
opublikowano: 2009-10-12, 433 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 1 Zalewo
opublikowano: 2009-09-16, 676 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 1 Zalewo
opublikowano: 2009-09-16, 523 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach ogłasza rokowania na zbycie niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza
opublikowano: 2009-08-31, 613 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach ogłasza rokowania na zbycie niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza
opublikowano: 2009-08-31, 567 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Zatyki, obręb Surbajny
opublikowano: 2009-08-26, 478 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Boreczno
opublikowano: 2009-08-24, 578 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony pierwszy dzierżawy na okres 10-ciu lat części gruntu z nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej.
opublikowano: 2009-08-03, 462 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Dobrzyki
opublikowano: 2009-07-29, 530 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Boreczno
opublikowano: 2009-07-13, 546 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Urowo
opublikowano: 2009-07-09, 589 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Urowo
opublikowano: 2009-07-09, 485 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie 1 Zalewo
opublikowano: 2009-07-09, 561 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie 1 Zalewo
opublikowano: 2009-07-09, 500 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości .
opublikowano: 2009-06-25, 494 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza.
opublikowano: 2009-06-24, 612 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza.
opublikowano: 2009-06-24, 562 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz:
opublikowano: 2009-04-30, 696 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz:
opublikowano: 2009-04-30, 568 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Urowo
opublikowano: 2009-04-17, 558 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Urowo
opublikowano: 2009-04-17, 494 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o Przetargu Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Zalewie przy ul. 29-go Stycznia 18 (funkcjonuje na niej miejscowy zakład opieki zdrowotnej) z przeznaczeniem pod usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, na okres 3 lat:
opublikowano: 2009-04-16, 496 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo przy ul. Żeromskiego
opublikowano: 2009-04-16, 563 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo przy ul. Żeromskiego
opublikowano: 2009-04-16, 509 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 548 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 485 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 523 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 525 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 502 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 477 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-04-07, 470 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Jaśkowo 5, gm.Zalewo
opublikowano: 2009-04-07, 558 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Kolejowej 14.
opublikowano: 2009-03-19, 598 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2009-03-12, 489 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ogłasza przetarg ustny nieograniczony pierwszy na wydzierżawienie lokalu użytkowego na prowadzenie działalności handlowo – usługowej na okres 3 lat usytuowany w budynku po byłej kotłowni w miejscowości Rąbity.
opublikowano: 2009-03-04, 506 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo Osiedle Wieleńskie.
opublikowano: 2009-02-26, 657 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach (negocjacjach) Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania (negocjacje) na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej niżej opisaną nieruchomość położoną w miejscowości Zalewo przy ul. Zielonej.
opublikowano: 2009-02-20, 579 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie 2 Zalewo przy ul. Traugutta.
opublikowano: 2009-02-18, 597 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ogłasza przetarg ustny nieograniczony pierwszy dzierżawy na okres 10-ciu lat nieruchomości niezabudowanej , położona w obrębie 1 Zalewo.
opublikowano: 2009-02-11, 504 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Kolejowej 14. - odwołanie przetargu
opublikowano: 2009-02-17, 550 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w obrębie Półwieś.
opublikowano: 2009-02-11, 635 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo przy ul. 29 Stycznia
opublikowano: 2009-02-11, 568 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży n/w nieruchomości położonej w obrębie Boreczno
opublikowano: 2009-01-28, 559 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży n/w nieruchomości położonej w Zalewie przy ul. Sienkiewicza
opublikowano: 2009-01-28, 564 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży n/w nieruchomości położonej w Zalewie przy ul. Sienkiewicza
opublikowano: 2009-01-28, 601 odson   Strona gotowa do druku
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 10-ciu lat.
opublikowano: 2009-01-12, 534 odson   Strona gotowa do druku
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w miejscowości Zalewo
opublikowano: 2009-01-12, 569 odson   Strona gotowa do druku
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w miejscowości Półwieś
opublikowano: 2009-01-12, 547 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania na zbycie niżej opisaną nieruchomość położoną w obrębie 2 Zalewo
opublikowano: 2008-12-11, 648 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania na zbycie niżej opisaną nieruchomość położoną w obrębie Wielowieś
opublikowano: 2008-12-11, 532 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Kolejowej 14.
opublikowano: 2008-12-09, 543 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ogłasza przetarg ustny nieograniczony drugi dzierżawy na okres 10-ciu lat części gruntu z nieruchomości niezabudowanej , położona w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej.
opublikowano: 2008-11-28, 725 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 Zalewo:
opublikowano: 2008-11-17, 681 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 2 Zalewo:
opublikowano: 2008-11-17, 590 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wielowieś:
opublikowano: 2008-11-13, 694 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Matyty:
opublikowano: 2008-11-13, 619 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Boreczno:
opublikowano: 2008-11-13, 562 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w Zalewie przy ul. 29-go Stycznia
opublikowano: 2008-10-06, 578 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Wielowieś.
opublikowano: 2008-10-06, 490 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczony dzierżawy na okres 10-ciu lat część nieruchomości niezabudowanej, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej.
opublikowano: 2008-09-24, 503 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu -ustny nieograniczony dzierżawy na okres 10-ciu lat część nieruchomości niezabudowanej, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Tartacznej.
opublikowano: 2008-09-24, 455 odson   Strona gotowa do druku
Przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości położonej w miejscowości Międzychód
opublikowano: 2008-09-08, 611 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zmówienia publicznego p.n. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Zalewo”
opublikowano: 2008-08-11, 496 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Wielowieś:
opublikowano: 2008-08-07, 577 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo przy ul. 29-go Stycznia:
opublikowano: 2008-08-05, 611 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży na własność nieruchomiści położonej w miejscowości Zalewo przy ul. Krakowskiej.
opublikowano: 2008-08-05, 548 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienionej nieruchomości położonej w obrębie Wieprz:
opublikowano: 2008-08-04, 582 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dzierżawy gruntu do użytkowania rolniczego na okres 3 lat w miejscowości Boreczno
opublikowano: 2008-07-30, 508 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności handlowej na okres 3 lat wraz z gruntem na którym położony jest lokal w miejscowości Zalewo
opublikowano: 2008-07-30, 530 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności handlowej na okres 3 lat wraz z gruntem na którym położony jest lokal w miejscowości Zalewo przy ul. Żeromskiego 13
opublikowano: 2008-07-30, 518 odson   Strona gotowa do druku
przetarg ustny nieograniczony dzierżawy gruntu pod działalność handlową w miejscowości Zalewo przy ul. Żeromskiego
opublikowano: 2008-07-24, 509 odson   Strona gotowa do druku
przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w miejscowości Zalewo przy ul. Żeromskiego 13
opublikowano: 2008-07-24, 513 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży - Zalewo Osiedle Wileńskie
opublikowano: 2008-07-10, 594 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży - Zalewo ul. 29 - go Stycznia
opublikowano: 2008-07-10, 667 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w miejscowosci Wielowieś
opublikowano: 2008-07-10, 543 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - przetarg ustny nieograniczony dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość niezabudowanej, położona w miejscowości Zalewo przy ul. Ogrodowej.
opublikowano: 2008-07-08, 537 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o rokowaniach - Burmistrz Zalewa ogłasza rokowania na zbycie na własność nieruchomość położoną w obrębie Boreczno
opublikowano: 2008-07-07, 565 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży działka gruntu niezabudowana w miejscowości Wieprz
opublikowano: 2008-07-07, 560 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE -Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży Międzychód 5/1
opublikowano: 2008-07-02, 587 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży Zalewo ul. Krakowska
opublikowano: 2008-07-02, 547 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE- Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2008-06-24, 592 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2008-06-24, 516 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - sprzedaż nieruchomości położonej w Zalewie przy ul. Kolejowej 14
opublikowano: 2008-06-18, 555 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość niezabudowaną, położona w miejscowości Boreczno.
opublikowano: 2008-05-19, 542 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyki
opublikowano: 2008-05-09, 681 odson   Strona gotowa do druku
Burmistrz Zalewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości położonej w miejscowości Dobrzyki
opublikowano: 2008-05-09, 580 odson   Strona gotowa do druku
WYKAZ-OGŁOSZENIE -nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres 3-ch lat.
opublikowano: 2008-04-10, 696 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U -nieruchomość, położona w miejscowości Zalewo ul. Kolejowej 14.
opublikowano: 2008-04-08, 684 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej w Zalewie przy ul. Żeromskiego 13
opublikowano: 2008-04-08, 645 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
opublikowano: 2008-04-04, 669 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu -Burmistrz Zalewa ogłasza na dzień 02.04.2008. publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie lokalu użytkowego o pow. użytkowej 160,00 m2 usytuowanego w piwnicy UM przy ul. Częstochowskiej 8 na okres 10-ciu lat.
opublikowano: 2013-11-04, 594 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Działka gruntu niezabudowana. Brak planu zagospodarowania. W studium przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-usługową
opublikowano: 2008-03-06, 714 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Działka gruntu niezabudowana. Brak planu zagospodarowania. W studium przeznaczona jest jako tereny rolne
opublikowano: 2008-03-06, 642 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Działka gruntu niezabudowana W studium przeznaczona jest jako tereny rolne
opublikowano: 2008-03-06, 682 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Działka gruntu niezabudowana Sklasyfikowana jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
opublikowano: 2008-03-06, 713 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na wydzierzawienie lokalu uzytkowego o powierzchni 16m2 usytuowanego w Zalewie przy ulicy Żeromskiego na okres 3 lat
opublikowano: 2008-03-04, 603 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na wydzierzawienie lokalu uzytkowego o powierzchni 50m2 usytuowanego w Zalewie przy ulicy Żeromskiego 13
opublikowano: 2008-03-04, 638 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
opublikowano: 2008-03-17, 762 odson   Strona gotowa do druku
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U - Burmistrz Zalewa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienioną nieruchomość położoną w obrębie Gajdy.
opublikowano: 2008-06-26, 493 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność niżej wymienioną nieruchomość położoną w Zalewie przy ul. Sienkiewicza
opublikowano: 2009-07-24, 808 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiot zamówienia: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego obrotowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 947290 złotych.
opublikowano: 2007-04-10, 859 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na długości około 52 km, szerokości 4,0 m tj. 208 000 m 2
opublikowano: 2007-04-05, 844 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
opublikowano: 2007-04-02, 1082 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM i specyfikacja
opublikowano: 2008-07-07, 1037 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
opublikowano: 2006-09-12, 1008 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.