www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5407109
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

Oświadczenia majątkowe 2010

Oświadczenie majątkowe - Irena Piechota Osoba Pełniąca Funkcję Burmistrza
opublikowano: 2010-07-26, 726 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo- Irena Piechota Osoba Pełniąca Funkcje Burmistrza
opublikowano: 2010-07-26, 450 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Bogdana Hardybały
opublikowano: 2010-07-26, 571 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Bogdan Hardybała
opublikowano: 2010-07-26, 428 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie - Krystyna Mirosława Kacprzak zd. Antczak
opublikowano: 2010-07-26, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Krystyna Mirosława Kacprzak
opublikowano: 2010-07-26, 414 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Sekretarz Urzędu Miejskiego w Zalewie - Irena Piechota
opublikowano: 2010-07-26, 451 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - SEKRETARZ GMINY Irena Piechota
opublikowano: 2010-07-26, 382 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzykach - Jacek Dobrowolski
opublikowano: 2010-07-26, 471 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zastępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzykach - Jacek Dobrowolski
opublikowano: 2010-07-26, 404 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartach - Dorota Skorupka- Skorupska, Pietrzak
opublikowano: 2010-07-26, 458 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartach- Dorota Skorupka - Skorupska.
opublikowano: 2010-07-26, 398 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dyrektora Zespołu Szkół w Borecznie - Andrzej Franciszek Nowicki
opublikowano: 2010-07-26, 460 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Dyrektor Zespłu Szkół w Borecznie - Andrzej Franciszek Nowicki
opublikowano: 2010-07-26, 375 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektor Zespół Szkół w Zalewie - Joanna Lichacz
opublikowano: 2010-07-26, 480 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe SKARBNIKA GMINY Alina Ewa Błażewicz
opublikowano: 2010-07-26, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Skarbnik Gminy Alina Ewa Błażewicz
opublikowano: 2010-07-26, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ZALEWIE - Teresa Truszkowska, Pieńkos
opublikowano: 2010-07-26, 511 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Teresa Truszkowska Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Zalewie
opublikowano: 2010-07-26, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Fryderyka Małachowska Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Zalewie .
opublikowano: 2010-07-26, 407 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Fryderyka Małachowska - Szostek Dyrektor - Miejsko Gminne Centrum Kultury w Zalewie
opublikowano: 2010-07-26, 495 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie -Mirosław Stańczyk
opublikowano: 2010-07-26, 417 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo -Mirosław Stańczyk kierownikZakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie
opublikowano: 2010-07-26, 397 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Edyty Subotowicz - Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
opublikowano: 2010-07-26, 459 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo. Edyta Subotowicz - Kierownik Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie
opublikowano: 2010-07-26, 421 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Jolanta Małgorzata Skrzypiec Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie
opublikowano: 2010-07-26, 453 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Grzegorz Głozak
opublikowano: 2010-07-07, 618 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Grzegorz Głozak.
opublikowano: 2010-07-07, 493 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Wanda Kazimiera Skolimowska zd.Turlej
opublikowano: 2010-07-07, 441 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Wanda Kazimiera Skolimowska.
opublikowano: 2010-07-07, 404 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Danuta Helwak zd. Dąbrowska
opublikowano: 2010-07-07, 432 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Danuta Helwak.
opublikowano: 2010-07-07, 409 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Iwona Jadwiga Parzyszek Wiśniewska
opublikowano: 2010-07-07, 442 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Iwona Parzyszek.
opublikowano: 2010-07-07, 436 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Tadeusz Józefowicz
opublikowano: 2010-07-07, 412 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Tadeusz Józefowicz.
opublikowano: 2010-07-07, 427 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Ewa Anna Kruklis
opublikowano: 2010-07-05, 460 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Ewa Anna Kruklis
opublikowano: 2010-07-05, 428 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Jolanta , Iwona Grzywna z domu Joksina
opublikowano: 2010-07-05, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Jalanta , Iwona Grzywna
opublikowano: 2010-07-05, 417 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Iwona , Małgorzata Mickiewicz zd Wronkowska
opublikowano: 2010-07-05, 456 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Iwona , Małgorzata Mickiewicz.
opublikowano: 2010-07-05, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2010-07-07, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Marek Ostrowski
opublikowano: 2010-07-05, 466 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Marek Ostrowski
opublikowano: 2010-07-05, 412 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2010-07-05, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Andrzej Małachowski
opublikowano: 2010-07-05, 407 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Jarosław Piechotka
opublikowano: 2010-07-05, 505 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie - Joanna Lichacz
opublikowano: 2010-07-26, 441 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Jarosław Piechotka
opublikowano: 2010-07-05, 403 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Janusz Sokołowski
opublikowano: 2010-07-05, 436 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2010-07-05, 942 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Mirosław Czyszek
opublikowano: 2010-07-05, 436 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.