Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za 4 kwartały 2006 rok

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za 4 kwartały  2006 rok

 

 

 

 

 

Stosownie do art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych

( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póź. zmn) podaję do publicznej wiadomości wykonanie

 

budżetu miasta Iławy na 31.12.2006 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk planu

 

 

Budżet 2006 r.

31.12.2006

 

A

Dochody ogółem

18.549.509,31

15.133.324,70

81,6

 

B

Wydatki ogółem

21.440.864,31

16.061.703,46

75,0

 

 

( - ) Deficyt budżetowy ogółem       

-2.891.355,00

-928.378,76

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalewo, dnia 31 stycznia 2007 r.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1098