Skład Rady Miejskiej Zalewa

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie - Iwona Parzyszek

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej     - Edward Całka

Członkowie

  1)    Jan Lichacz

  2)    Zofia Witkowska

  3)    Krzysztof Gawryś

  4)    Tadeusz Kaczmarczyk

  5)    Ewa Nykołyszak 

  6)    Andrzej Małachowski

  7)    Halina Krajnik

  8)    Dorota Obszańska

  9)    Krzysztof Truszkowski

 10)   Jan Gal

 10)   Mirosław Mićko

 12)   Mirosław Czyszek

 13)   Teresa Jakubiec

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=13