Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie

 

  1. Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania                           – Przewodniczący Pan Jan Lichacz
  2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                             – Przewodnicząca Pani Zofia Witkowska
  3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska              -  Przewodnicząca Pan Andrzej Małachowski
  4. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług                                                                                       - Przewodniczący Pan Mirosław Czyszek

     5.  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący  Pan Krzysztof Gawryś

 

Rada Miejska w Zalewie powołuje składy osobowe stałych komisji Rady w następującym składzie personalnym, to jest:

 

1)      Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania:

 

a)      Przewodniczący Komisji – Jan Lichacz

b)      Członek Komisji – Zofia Witkowska

c)      Członek Komisji – Jakubiec Teresa 

d)      Członek Komisji –  Krajnik Halina

e)      Członek Komisji –  Obszańska Dorota

f)        Członek Komisji – Kaczmarczyk Tadeusz

 

2)      Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

 

a)      Przewodnicząca Komisji – Zofia Witkowska

b)      Członek Komisji – Edward Całka

c)      Członek Komisji – Jakubiec Teresa

d)      Członek Komisji – Halina Krajnik

e)      Członek komisji – Jan Lichacz

f)    Członek Komisji - Tadeusz Kaczmarczyk

 

3)      Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska

 

a)      Przewodniczący Komisji – Andrzej Małachowski 

b)      Członek Komisji – Całka Edward

c)      Członek Komisji – Krzysztof Truszkowski

d)      Członek Komisji – Jan Gal

e)      Członek Komisji – Mirosław Mićko

f)    Członek Komisji - Krzysztof Gawryś

 

 

4)      Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:

 

a)      Przewodniczący Komisji – Mirosław Czyszek

b)      Członek Komisji – Małachowski Andrzej

c)      Członek Komisji – Krzysztof Truszkowski

d)      Członek Komisji –  

e)      Członek Komisji – Nykołyszak Ewa

f)        Członek Komisji – Gal Jan

 

 

       5)  Komisja Rewizyjna

 

           

a)      Przewodniczący Komisji –Gawryś Krzysztof 

b)      Członek Komisji – Mirosław Czyszek

c)      Członek Komisji – Ewa Nykołyszak

d)      Członek Komisji – Mirosław Mićko

e)    Członek Komisji -Gal Jan

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=15