Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za III kwartały 2008 rok

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za III kwartały  2008 rok

 

 

 

 

 

Stosownie do art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych

( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póź. zmn) podaję do publicznej wiadomości wykonanie

 

budżetu gminy Zalewo na 30.09 2008 r. roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk planu

 

 

Budżet 2008 r.

30.09.2008 r.

 

A

Dochody ogółem

24.209.872,58

15.805.142,25

65,28

 

B

Wydatki ogółem

27.172.922,58

14.183.065,52

52,19

 

 

( + ) Nadwyżka budżetowa ogółem       

-2.963.050,00

1.622.076,73

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalewo, dnia 23 października  2008 r.

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1683