Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za IV kwartały 2008 rok

 

 

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za IV kwartały  2008 rok

 

 

 

 

 

Stosownie do art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych

( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póź. zmn) podaję do publicznej wiadomości wykonanie

 

budżetu gminy Zalewo na 30.09 2008 r. roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wyk planu

 

 

Budżet 2008 r.

31 .12.2008 r.

 

A

Dochody ogółem

20.290.055,23

20.101.916,20

99,10

 

B

Wydatki ogółem

20.974.867,23

20.025.373,09

95,5

 

 

( + ) Nadwyżka budżetowa ogółem       

-684.812

76.543,11

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalewo, dnia 30 stycznia 2009  r.

 

 

 

  


Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1809