Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za III Kwartały 2009 rok.

 

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Zalewo za III Kwartały 2009 rok.

 

 

Stosownie do art.14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póz. zmn) podaję do publicznej wiadomości wykonanie budżetu gminy Zalewo na 30.09.2009 roku

 

 

 

 

 

LP

 

 

 Wyszczególnienie

 

 

       Plan

 

 

   Wykonanie

 

                                           %wyk planu

 

 

 

Budżet 2009 r.

 

                              30 września 2009 r.

A

 

Dochody ogółem

 

24.110.076,05

 

14.210.562,55

 

58,9

 

B

 

Wydatki ogółem

 

28.682.968,05

 

12.201.838,20

 

45,7

 

 

 

( - ) Deficyt budżetowy ogółem

 

- 2.572.892,00

 

2.008.724,35

 

X

 

 

 

Zalewo, dnia 23 października 2009 r.

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2048