OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Zalewa wydał postanowienie znak: OŚ – 7624/2-3/10 z dnia 15 marca 2010r., w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewo” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko

 

Zalewo, dnia 15. 03. 2010r.

 

 

Nasz znak:

OŚ – 7624/2-4/10

 

 

 

 

 

                                              OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadamia się Strony, że Burmistrz Zalewa wydał postanowienie znak: OŚ – 7624/2-3/10 z dnia  15 marca 2010r., w którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji      o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasku) na działce Nr 320/65, obręb Dobrzyki, gmina Zalewodo czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek z dnia 1 lutego 2010 r., Pani Iwony Fiedorowicz, zam. Rąbity 14, 14 – 230 Zalewo.

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Zalewie,           ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor         
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie
  4. strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.
  5. a/a

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2169