OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                                                                                                          Zalewo, dnia 4 maja 2010r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

 

            o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2010 roku decyzji znak: OŚ – 7624/3/10   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn w powiecie ostródzkim i gminy Zalewo w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie.

 

Decyzja została wydana na wniosek Inwestora: Pana Rafała Pankau,

Industria Project Sp. z o. o. ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk

 

Z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a także z opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie,  ul. Częstochowska 8,  w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

§         zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zalewie www.zalewo.f117.pl

§         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2226