PROTOKÓŁ NR LIX/10 z LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła się 12 sierpnia 2010 r. od godz. 9.00 do godz. 9.45

 

 

PROTOKÓŁ NR LIX/10

 

z LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła

się 12 sierpnia 2010 r. od godz. 900  do godz. 945

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

 

1)      w sprawie: zmian do Uchwały Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bądki na lata 2010-2017.

 

  1. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 pełna treść protokołu

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2629