INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko SEKRETARZA GMINY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

 

SEKRETARZA GMINY

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy 

zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych(Dz. U. z 2008r. nr 223, poz 1458 z późn. zmianami) została wybrana  Pani Krystyna Milczarek,

 

 

Uzasadnienie:

 

     Pani Krystyna Milczarek, która spełniła formalne wymogi stawiane w ogłoszeniu o naborze,  po rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień z zakresu organizacji pracy Urzędu oraz doświadczeniem w pracy na tym stanowisku, gwarantując tym samym  właściwą realizacje zadań nałożonych na samorządy.

 W związku z powyższym spełniła oczekiwania komisji odnośnie osoby mającej pełnić tę funkcję.

 

 

 

                                                                                 Burmistrz Zalewa

                                                                                                                   Marek Żyliński

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2858