LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym

 

Zalewo, dnia 30 maja 2011r.

 

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

 

-nabór na stanowisko

Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym

 

 

 

         Informujemy, że w wyniku oceny formalnej na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikował się następujący kandydat  spełniający wymagania określone w ogłoszeniu:

 

 

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1. 

                Jan Michalewski

                     Boreczno

 

 

 

 

 

 Burmistrz Zalewa

            /-/ Marek Żyliński

                                                                                       

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2917