Program współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

 

Program współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013.

 

Plik do pobrania

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3660