Karty Usług

 

 

                                                               KARTY USŁUG

 

1) Sprzedaż nieruchomości

2) Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

3) Podział nieruchomosci

4) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

5) Zezwolenie na zajecia pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urzadzeń  i
    nfrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
    ruchu drogowego.

6) Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym ( drogi gminnej lub wewnętrznej) urządzeń 
    infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
    drogami.

7) Nadawanie numeracji porzadkowej nieruchomości.

8) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomosci.

9) Dzierżawa i najem nieruchomości.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3797