KARTY USŁUG

 

 

                                                             KARTY USŁUG - USC

 

1) Zawarcie małżeństwa w Urzedzie Stanu Cywilnego

2) Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

3) Zawarcie małżeństw w formie wyznaniowej

4) Wpisywanie do  polskiego rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za
    granicą

5) Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

6) Sprostowanie aktu stanu cywilnego

7) Wydanie odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego.

8) Wydawanie dowodów osobistych

                                                          

                                               KARTY USŁUG - ewidencja ludnosci

 

1) Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

2) Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

3) Postępowanie administracyjnew sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
    z urzędu.


4) Zawieszenie /wznowienie działalności gospodarczej

5) Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
    unieważnionych dowodów osobistych.

6) Wydawanie osobów osobistych

7) Wymeldowanie

8) Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

9) Wniosek o zmianę wpisu.

10) Wniosek o wpis

11) Wniosek o wykreślenie

 12) Wpis do rejestru wyborców

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3800