REFERAT INWESTYCJI i GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

 

1. Wniosek

2. Wniosek o sprzedaż nieruchomości..

3. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

4. Wniosek o dzierżawę gruntu.

5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.

6. Wniosek o zezwolenie na lokalizację przebudowe, remont obiektów budowlanych i urządzeń 
    niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

7. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomości.

8. Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajecie pasa drogowego w celu przeprowadzenia  
    robót
.

9. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebamni ruchu drogowego.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3999