Sprawozdanie z realizacji Program współpracy Gminy Zalewo z organizacjiami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 uistawy o działalności pożytku publicznego i wolotariacie na rok 2013.

 

Pełna treść sprawozdania

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4130