PROJEKT - wyłożenia do publicznego wglądu Uchwały Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszrze obejmującym część obrębu geodezyjnego Śliwa, gmina Zalewo.

 

 

     1. Projekt Uchwały

     2. Rysunek

     3. Uzgodnienia RDOŚ

     4. Uzgodnienia PPIS

     5. Struktura

     6. Mapa prognozy

     7. Prognoza oddziaływania

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4802