Projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2016.

1. Projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2016.

2. Uchwała Nr. RIO.IV-0120-325/15 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

3. Uchwała Nr. RIO.IV-0120-327/15 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zalewo na 2015 rok.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4921