Sprawozadanie z rocznego wykonania budżetu gminy Zalewo za rok 2015

1. Zarządzenie Nr 0050-20/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gmina Zalewo za 2015 r.

2. Uchwała RIO.IV-0120-103/16 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2016 roku - Druga strona Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5095