Zarządzenie Nr 0050-122/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Zalewo na rok 2017

1. Pełna treść zarządzenia

Uchwała Nr. RIO.IV-0120-411/16 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa uchwały budżetowej Gminy Zalewo na 2017 rok

Uchwała Nr RIO.IV-0120-413/16 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zalewo na 2017 rok

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5343