PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI 118/25 obręb Zalewo

1. Opracowanie Ekofizjograficzne

1. Prognoza oddziaływania na środowisko

1. Załącznik Nr 1

1. Załącznik Nr 2

1. Załącznik Nr 3

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Załącznik

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5509