Ogłoszenie - nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Zalewo

1. Ogłoszenie

2. Zarządzenie

3. Regulamin

4. Wniosek

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5901