Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 09.11.2018r. - przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

1. Ogłoszenie Burmistrza

1. Program współpracy

3. Formularz zgłoszenia uwag/opinii

4. Ogłoszenie wyniku konsultacji.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6395