Sesja 21 listopada 2018 r. -Głosowanie imienne Radnych Rady Miejskiej w Zalewie

1. Porządek obrad

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.

7. Głosowanie nad kandydatura Pani Haliny Krajnik na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.

9. Głosowanie nad kandydaturą Pani Teresy Jakubiec na Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania

10. Głosowanie nad kandydaturą Pani Wioletty Moniki Żołądkiewicz na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

11. Głosowanie nad kandydaturą Pani Doroty Obszańskiej na Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska

12. Głosowanie nad kandydaturą Pana Krzysztofa Przybylskiego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska

13. 13- głosy oddane na kandydaturę Pana Mirosłwa Czyszka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług

14. Głosy oddane na kandydaturę Pana Jana Gala na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6425