Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym (drogi gminnej lub wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

9. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym (drogi gminnej lub wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6602