VI Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019r.-głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2018 r.

3. Przyjęcie protokołu z IV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 lutego 2019 r.

4. Przyjęcie protokołu z V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 marca 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zalewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2019 rok”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 20/20, położonej w obrębie Zalewo nr 2.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6727