Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020-2023

1. Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020-2023

2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

3. Oświadczenie kandydata na ławnika

4. Oświadczenie kandydata na ławnika

3. Lista osób popierających kandydata

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6864