XIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.09.2019r. - głosowanie imienne

1. Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami.

2. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

3. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

4. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

5. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019 r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 143/21, 192/4, 192/6, 192/7 i 296/4 o łącznej powierzchni 0,0376 ha, w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 135/3 i 133/5 o łącznej powierzchni 0,0085 ha, w obrębie Urowo, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zalewo do zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 127/4, położona w obrębie Półwieś,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 24, o powierzchni 0,0132 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 104/4, o powierzchni 0,1073 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 8/3, o powierzchni 0,2500 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia ogólnopolskiego, działającego pod nazwą: ?Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej?.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7030