www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5902536
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości

KARTY USŁUG

 

 

                                                             KARTY USŁUG - USC

 

1) Zawarcie małżeństwa w Urzedzie Stanu Cywilnego

2) Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

3) Zawarcie małżeństw w formie wyznaniowej

4) Wpisywanie do  polskiego rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za
    granicą

5) Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

6) Sprostowanie aktu stanu cywilnego

7) Wydanie odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego.

8) Wydawanie dowodów osobistych

                                                          

                                               KARTY USŁUG - ewidencja ludnosci

 

1) Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

2) Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

3) Postępowanie administracyjnew sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
    z urzędu.


4) Zawieszenie /wznowienie działalności gospodarczej

5) Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i
    unieważnionych dowodów osobistych.

6) Wydawanie osobów osobistych

7) Wymeldowanie

8) Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

9) Wniosek o zmianę wpisu.

10) Wniosek o wpis

11) Wniosek o wykreślenie

 12) Wpis do rejestru wyborcówdodane: 2016-05-19, 1105 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji |USC| Urząd Stanu Cywilnego ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.