www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6371089
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA

 

                              OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZALEWA

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 oraz Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014r. poz.179 i poz. 180),zgodnie z uchwałą Nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie podziału Gminy Zalewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

podaję do publicznej wiadomości co następuje:

1.       Dla wyboru Rady Miejskiej w Zalewie utworzono stałe okręgi wyborcze o numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybierana
w danym okręgu

        1

Zalewo – część obejmująca ulice: Ogrodowa, Osiedle Wileńskie, Morąska, Piaskowa, Rolna, Sienkiewicza, Ślusarska, Traugutta;

 

       1

 

        2

Zalewo – część obejmująca ulice: 29 Stycznia, Szkolna, Żeromskiego;

        1

        3

Zalewo – część obejmująca ulice: Częstochowska, Kilińskiego, Kościelna, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza, Morwowa, Niska, Parkowa, Różana, Rybacka, Targowa;

        1

        4

Zalewo – część obejmująca ulice: 1 Maja, Elbląska, Kolejowa, Letnia

        1

        5

Zalewo – część obejmująca ulice: 22 Lipca, Akacjowa, Długa, Działkowa, Ewingi, Jesionowa, Kasztanowa, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Tartaczna, Zielona;

 

        1

        6

Sołectwo Boreczno: Boreczno, Śliwa;

Sołectwo Duba: Duba, Huta Wielka;

        1

        7

Sołectwo Międzychód: Międzychód, Skitławki, Surbajny, Rudnia;

Sołectwo Rąbity: Rąbity, Zatyki;

 

        1

        8

Sołectwo Urowo: Urowo, Murawki, Nowe Chmielówko;

Sołectwo Wieprz: Gubławki, Karpowo, Pomielin, Wieprz;

 

        1

 

       9

Sołectwo Janiki Wielkie: Janiki Małe, Janiki Wielkie, Kątki;

Sołectwo Jaśkowo: Jaśkowo;

Sołectwo Wielowieś: Mozgowo, Wielowieś;

 

        1

 

      10

Sołectwo Kupin: Kupin;

Sołectwo Mazanki: Mazanki;

Sołectwo Girgajny: Girgajny;

 

 

        1

      11

Sołectwo Barty: Barty, Pozorty, Tarpno;

Sołectwo Bądki: Bądki;

        1

      12

Sołectwo Półwieś: Półwieś;

Sołectwo Witoszewo: Witoszewo;

Sołectwo Gajdy: Gajdy;

 

        1

      13

Sołectwo Dobrzyki: Dobrzyki, Bednarzówka, Jezierce, Kiemiany, Koziny, Polajny;

Sołectwo Matyty: Matyty;

 

        1

      14

Sołectwo Jerzwałd: Jerzwałd, Likszany, Rucewo;

        1

      15

Sołectwo Bajdy: Bajdy;

Sołectwo Dajny: Dajny, Sadławki;

        1

 

2.       Wyznacza się siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w Zalewie:

14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8 (budynek Urzędu Miejskiego pok. 9 – piętro I).

 

                                                                                                     Burmistrz Zalewa

                                                                                                    /-/ Marek Żyliński

 dodane: 2014-08-29, 678 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Samorządowe 2014 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.