ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  STRON  

                     O ZEBRANYCH  DOKUMENTACH  I  MATERIAŁACH  

                                        PRZED  WYDANIEM  DECYZJI
           
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. ) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku

Inwestora: Pana Rafała Pankau, Industria Project Sp. z o. o., ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk,

dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa kanału Elbląskiego na szlaku żeglownym Miłomłyn – Iława, km 6+600-10+010” na terenie gminy Miłomłyn w powiecie ostródzkim    i gminy Zalewo w powiecie iławskim, województwo warmińsko – mazurskie.”

 

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo,  pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 15.00 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.Otrzymują:
1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej               

    ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk                                                                                           

2. Pan Rafał Pankau, Industria Project Sp. z o. o.,

    ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk

3. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                          

  4. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zalewie                                                                                       

 5. strony postępowania zgodnie z art. 49 k. p. a.                                                                                     

 6. a/a

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2214