Uchwała Nr RIO.IV-0120-406/12 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 listopada 2012roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

 

                                    Uchwała Nr RIO.IV-0120-406/12 
                                        Składu Orzekajacego 
                                   Regionalnej Izby Obrachunkowej
                                        w Olsztynie
                                   z dnia 29 listopada 2012 roku

 

 

w  sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-20122.

 

Pełna treść Uchwały

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3610