KARTY USŁUG

 

 

                                                   KARTY USŁUG

 

1) Wydawańie zaświadczeńo zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk ZUS Rp-7

2) Ulga z tytułu nabycia gruntów.

3) Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan
     zaległosci.


4) Umorzenie, odroczenie lub rozkładanie na raty załegłości podatkowych.

5) Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

6) Złożenie organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i
     obiektach budowlanych na formularzach wg ustalonego wzoru.


7) Złożenie organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji o lasach na
     formularzach wg ustalonego wzoru.


8) Złozenie organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji o gruntach na 
     forularzu wg. ustalonego wzoru.

9) Wydawanie zaswiadczeńo posiadanych nieruchomoiściach z ewidencji podatkowej

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=3799