Zarządzenie nr 0050-121/2016 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2017-2033

1. Pełna treść

Uchwała Nr RIO.IV-0120-412/6 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Zalewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2033

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5344