Zarządzenie Nr 0050-108/2017 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2018-2036.

1. Pełna treść zarządzenia

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5872