Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości





Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zalewo
http://www.zalewo.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.zalewo.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6609