www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14743481
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

Stawki podatkowe

Uchwała Nr XIV/92/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
opublikowano: 2020-01-02, 858 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
opublikowano: 2020-01-02, 982 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LXIV/403/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 31 października 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
opublikowano: 2019-01-11, 973 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LXIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 31 października 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
opublikowano: 2019-01-11, 1045 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXXVI/224/16 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXIV/214/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
opublikowano: 2017-01-02, 1521 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXXIV/215/16 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
opublikowano: 2017-01-02, 1285 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXXIV/214/16 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
opublikowano: 2017-01-02, 1362 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
opublikowano: 2016-04-21, 1362 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała NR XV/105/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r
opublikowano: 2016-04-21, 1362 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVI/118/2015 Rady Miejskiejw Zalewie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
opublikowano: 2016-04-21, 1374 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała NR XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
opublikowano: 2016-04-21, 1387 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLIII/328/13 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Zalewo w roku 2014.
opublikowano: 2014-01-15, 1820 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLIII/329/13 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
opublikowano: 2014-01-15, 1840 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLIII/330/13 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
opublikowano: 2014-01-15, 1676 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/247/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
opublikowano: 2013-01-08, 2024 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/228/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci.
opublikowano: 2013-01-08, 2158 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIII/232/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Zalewo w roku 2013.
opublikowano: 2013-01-08, 2037 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: okreslenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
opublikowano: 2013-01-08, 1919 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.