www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14376478
odsłon strony

Aktualnie mamy
66 gości

Program współpracy

OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia,,Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
opublikowano: 2019-11-08, 828 odson   Strona gotowa do druku
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
opublikowano: 2019-05-24, 868 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie Burmistrza Zalewa z dnia 09.11.2018r. - przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
opublikowano: 2018-11-14, 959 odson   Strona gotowa do druku
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
opublikowano: 2018-05-29, 989 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie wyniku konsultacji Programu Współpracy na rok 2018
opublikowano: 2017-11-10, 1084 odson   Strona gotowa do druku
Konsultacje pragramu współpracy na rok 2018
opublikowano: 2017-11-02, 1092 odson   Strona gotowa do druku
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
opublikowano: 2017-05-19, 1074 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie wyniku konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2017
opublikowano: 2016-11-02, 1165 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie_konsultacje Programu Współpracy na rok 2017
opublikowano: 2016-10-20, 1187 odson   Strona gotowa do druku
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
opublikowano: 2016-04-11, 1235 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".
opublikowano: 2015-11-18, 1261 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia,,Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
opublikowano: 2015-11-10, 1269 odson   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE - Burmistrz Zalewa przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia,,Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
opublikowano: 2014-11-05, 1421 odson   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie Burmistrza Zalewa
opublikowano: 2014-07-30, 1480 odson   Strona gotowa do druku
Sprawozdanie z realizacji Program współpracy Gminy Zalewo z organizacjiami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 uistawy o działalności pożytku publicznego i wolotariacie na rok 2013.
opublikowano: 2014-04-30, 1534 odson   Strona gotowa do druku
Konsultacje programu współpracy na rok 2014
opublikowano: 2013-11-13, 1812 odson   Strona gotowa do druku
Program współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
opublikowano: 2013-04-02, 1903 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.