www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14976195
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie okregowej Komisji Wyborczej w Elblagu z dnia 16 września 2019r. o zarejstrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr. 34 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
opublikowano: 2019-10-04, 901 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Okregowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 16 września 2019r. o zarejstrowanych kandydatach na senatora w okregu wyborczym nr 85 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 2019-10-04, 950 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Nr DEL-II-5720-01/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 23 września 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
opublikowano: 2019-09-25, 995 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Burmistrza Zalewa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowań.
opublikowano: 2019-09-16, 925 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Burmistrza Zalewa z dnia 11 września 2019 roku
opublikowano: 2019-09-11, 891 odson   Strona gotowa do druku
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
opublikowano: 2019-09-10, 890 odson   Strona gotowa do druku
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
opublikowano: 2019-09-10, 906 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
opublikowano: 2019-09-10, 909 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Nr 5242-4/19 Komisarza Wyboreczego w Elblągu
opublikowano: 2019-09-04, 894 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Nr 532-11/19 Komisarza Wyborczego w Elblągu
opublikowano: 2019-09-04, 911 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.
opublikowano: 2019-08-29, 892 odson   Strona gotowa do druku
Informacja z dnia 26 sierpnia 2019r.
opublikowano: 2019-08-26, 861 odson   Strona gotowa do druku
Decyzja Nr OR.502.20.2019 Burmistrza Zalewa z 22 sierpnia 2019r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.
opublikowano: 2019-08-22, 890 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
opublikowano: 2019-08-13, 859 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
opublikowano: 2019-08-13, 888 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 2019-08-13, 924 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.