www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14976064
odsłon strony

Aktualnie mamy
118 gości

Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie.

 

II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Traugutta 4

     14 - 230 Zalewo

      Kierownik Jolanta Skrzypiec

      tel. ( 089 ) 7588107

            ( 89) 7588961

 

III. Miejsko - Gminne Centrum Kultury

      ul. Traugutta  20

     14 - 230 Zalewo

     Kierownik Fryderyka Małachowska

     tel. ( 89 ) 7588382

 

IV. Zespół Szkół w Zalewie

      ul. Szkolna 2

      Dyrektor Joanna Lichacz

      tel.( 89 ) 7588930

 

V. Zespół Szkół w Borecznie

     14 - 230 Zalewo

     Dyrektor - Andrzej Nowicki

     tel. ( 89) 7588614

 

VI. Szkoła Podstawowa w Bartach

      14 - 230 Zalewo

      Dyrektor Dorota Skorupka - Skorupska

      tel. ( 89 ) 75884054

 

VII. Zespół Szkół w Dobrzykach

       14 - 230 Zalewo

        Dyrektor - Jacek Dobrowolski

       tel. ( 89 ) 7588337 

 

VIII . Miejsko - Gminna Bibilioteka  Publiczna

           ul. Częstochowska 8

           14 - 230 Zalewo

       Kierownik -  Edyta Subotowicz

          tel. (89) 7588144dodane: 2013-01-17, 11679 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Jednostki organizacyjne ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.