www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
12538235
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

wwwwwwwwwwwwwwwww

(2014/023) Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Zalewa. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-21, 558 odsłon Strona gotowa do druku (2014/022) Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Zalewie [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-21, 578 odsłon Strona gotowa do druku (2014/021) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 5 listopda 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-05, 519 odsłon Strona gotowa do druku (2014/020) Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 10 października 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-11-04, 481 odsłon Strona gotowa do druku (2014/019) Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-29, 491 odsłon Strona gotowa do druku (2014/018) UCHWAŁA MIESJKIEJ KOMISJI WYBORECZEJ W ZALEWIE z dnia 22 października 2014r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Zalewo do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-23, 560 odsłon Strona gotowa do druku (2014/017) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 22 października 2014 r o zarejestrowanych listach kandydatówna radnych do Rady Miejskiej w Zalewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1))Miejska Komisja Wyborcza w Zalewie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-23, 545 odsłon Strona gotowa do druku (2014/016) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zalewa. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-23, 484 odsłon Strona gotowa do druku (2014/015) Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 21 października 2014r. o miejscu dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydató zarejstrowanych do rady miejskiej tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-21, 518 odsłon Strona gotowa do druku (2014/014) Decyzja nr OR 502.30.2014 Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-20, 490 odsłon Strona gotowa do druku (2014/013) Informacja o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-20, 522 odsłon Strona gotowa do druku (2014/012) Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 8 października 2014r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-08, 562 odsłon Strona gotowa do druku (2014/011) Informacja Burmistrza Zalewa z dnia 6 paźdzernika 2014r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-10-07, 509 odsłon Strona gotowa do druku (2014/010) Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-09-29, 575 odsłon Strona gotowa do druku (2014/009) Postanowienie Komisarz Wyborczy w Elblągu z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-09-26, 520 odsłon Strona gotowa do druku (2014/008) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 667 odsłon Strona gotowa do druku (2014/007) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 611 odsłon Strona gotowa do druku (2014/006) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 563 odsłon Strona gotowa do druku (2014/005) OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 601 odsłon Strona gotowa do druku (2014/004) Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 452 odsłon Strona gotowa do druku (2014/003) Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 664 odsłon Strona gotowa do druku (2014/002) Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 452 odsłon Strona gotowa do druku (2014/001) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [ Edytuj | Skasuj ] opublikowano: 2014-08-29, 458 odsłon Strona gotowa do druku


dodane: 2018-08-22, 777 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Sprawy w urzędzie - archiwum ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.