www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14976070
odsłon strony

Aktualnie mamy
115 gości

|RF| Referat Finansowy

Złożenie organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji o gruntach na formularzach według ustalonego wzoru
opublikowano: 2019-03-15, 887 odson   Strona gotowa do druku
Złożenie organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji oo lasach na formularzach według ustalonego wzoru
opublikowano: 2019-03-15, 900 odson   Strona gotowa do druku
Złożenie organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzach według ustalonego wzoru
opublikowano: 2019-03-15, 954 odson   Strona gotowa do druku
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
opublikowano: 2019-03-15, 897 odson   Strona gotowa do druku
Wydanie zaświadczeń o posiadanych nieruchomościach z ewidencji podatkowych
opublikowano: 2019-03-15, 940 odson   Strona gotowa do druku
Ulga z tytułu nabycia gruntów
opublikowano: 2019-03-15, 888 odson   Strona gotowa do druku
Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty zaległości podatkowych
opublikowano: 2019-03-15, 937 odson   Strona gotowa do druku
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
opublikowano: 2019-03-15, 935 odson   Strona gotowa do druku
Informacja dla producentów rolnych
opublikowano: 2013-07-18, 1901 odson   Strona gotowa do druku
KARTY USŁUG
opublikowano: 2018-06-18, 1958 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.