www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5656272
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie

 

  1. Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania                           – Przewodniczący Pan Jan Lichacz
  2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                             – Przewodnicząca Pani Zofia Witkowska
  3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska              -  Przewodnicząca Pan Andrzej Małachowski
  4. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług                                                                                       - Przewodniczący Pan Mirosław Czyszek

     5.  Komisja Rewizyjna - Przewodniczący  Pan Krzysztof Gawryś

 

Rada Miejska w Zalewie powołuje składy osobowe stałych komisji Rady w następującym składzie personalnym, to jest:

 

1)      Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania:

 

a)      Przewodniczący Komisji – Jan Lichacz

b)      Członek Komisji – Zofia Witkowska

c)      Członek Komisji – Jakubiec Teresa 

d)      Członek Komisji –  Krajnik Halina

e)      Członek Komisji –  Obszańska Dorota

f)        Członek Komisji – Kaczmarczyk Tadeusz

 

2)      Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

 

a)      Przewodnicząca Komisji – Zofia Witkowska

b)      Członek Komisji – Edward Całka

c)      Członek Komisji – Jakubiec Teresa

d)      Członek Komisji – Halina Krajnik

e)      Członek komisji – Jan Lichacz

f)    Członek Komisji - Tadeusz Kaczmarczyk

 

3)      Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska

 

a)      Przewodniczący Komisji – Andrzej Małachowski 

b)      Członek Komisji – Całka Edward

c)      Członek Komisji – Krzysztof Truszkowski

d)      Członek Komisji – Jan Gal

e)      Członek Komisji – Mirosław Mićko

f)    Członek Komisji - Krzysztof Gawryś

 

 

4)      Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług:

 

a)      Przewodniczący Komisji – Mirosław Czyszek

b)      Członek Komisji – Małachowski Andrzej

c)      Członek Komisji – Krzysztof Truszkowski

d)      Członek Komisji –  

e)      Członek Komisji – Nykołyszak Ewa

f)        Członek Komisji – Gal Jan

 

 

       5)  Komisja Rewizyjna

 

           

a)      Przewodniczący Komisji –Gawryś Krzysztof 

b)      Członek Komisji – Mirosław Czyszek

c)      Członek Komisji – Ewa Nykołyszak

d)      Członek Komisji – Mirosław Mićko

e)    Członek Komisji -Gal Jan

 

 dodane: 2016-04-27, 7989 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Rada ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.