www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14743087
odsłon strony

Aktualnie mamy
127 gości

Wybory uzupełniające 2014-2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 6 października 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zalewie przeprowadzonych w dniu 4 października 2015r.
opublikowano: 2015-10-13, 1364 odson   Strona gotowa do druku
Protokół z wyborów uzpełniających do Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2015-10-05, 1382 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Borecznie
opublikowano: 2015-09-23, 1331 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 14 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Zalewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, zarządzonych na dzień 4 października 2015 r.
opublikowano: 2015-09-23, 1392 odson   Strona gotowa do druku
INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZALEWIE z dnia 11 września 2015r. w sprawie przyznania numerów list dla kandydatów zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zalewie, zarządzonych na dzień 4 października 2015r.
opublikowano: 2015-09-23, 1364 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZALEWIE z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zalewie, zarządzonych na dzień 4 października 2015r.
opublikowano: 2015-09-23, 1329 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zalewie z dnia 10 września 2015r. w sprawie losowania jednolitych numerów kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2015-09-23, 1378 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 3 września 2015 r.
opublikowano: 2015-09-23, 1372 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej komisji Wyborczej w Zalewie
opublikowano: 2015-08-14, 1341 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 23 lipca 2015r.
opublikowano: 2015-08-03, 1371 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr. 201 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zalewie.
opublikowano: 2015-08-03, 1384 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Nr 14/15 Komisarza wyborczego w Elblagu z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Zalewie z powodu śmierci.
opublikowano: 2015-08-03, 1379 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.