www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14786234
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości

Sprawy w urzędzie - archiwum

Zarządzenie Nr 0050-89/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 13 października 2015r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050-87/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Zalewo
opublikowano: 2019-08-13, 1405 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-87/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Zalewo
opublikowano: 2019-08-13, 1438 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-50/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 23 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zalewo
opublikowano: 2019-03-21, 1583 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-46/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zalewo.
opublikowano: 2020-02-21, 1428 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-46/2014 Burmistrza Zalewa z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zalewo.
opublikowano: 2019-03-21, 1570 odson   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 0050-42/2015 Burmistrza Zalewa z dnia 20 kwietnia 2015roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zalewo.
opublikowano: 2020-02-21, 1426 odson   Strona gotowa do druku
Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
opublikowano: 2020-02-21, 1475 odson   Strona gotowa do druku
Wyjaśnienia PKW z dnia 30 stycznia 2015 r. znak: ZPOW-603-18/15
opublikowano: 2020-02-21, 1386 odson   Strona gotowa do druku
wwwwwwwwwwwwwwwww
opublikowano: 2018-08-22, 1016 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 2020-02-21, 1397 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
opublikowano: 2019-03-20, 1630 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
opublikowano: 2019-08-13, 1389 odson   Strona gotowa do druku
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
opublikowano: 2020-02-21, 1447 odson   Strona gotowa do druku
Pismo Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-603-12/15 z dnia 2 lutego 2015 r.
opublikowano: 2020-02-21, 1489 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r.
opublikowano: 2020-02-21, 1401 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 7 kwietnia 2015r.
opublikowano: 2020-02-21, 1451 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA z dnia 24 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w gminie Zalewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
opublikowano: 2019-03-21, 1576 odson   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZALEWA z dnia 17 września 2015r.
opublikowano: 2019-08-13, 1411 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 15 października 2015r.
opublikowano: 2019-08-13, 1358 odson   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 15 maja 2014r.
opublikowano: 2019-03-21, 1501 odson   Strona gotowa do druku
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 8 września 2015 r. o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
opublikowano: 2019-08-13, 1385 odson   Strona gotowa do druku
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 44 w Elblagu z dnia 26 marca 2015r.
opublikowano: 2020-02-21, 1431 odson   Strona gotowa do druku
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. znak: ZPOW-603-1/15
opublikowano: 2020-02-21, 1447 odson   Strona gotowa do druku
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW ORAZ MIEJSCUI CZASIE JEGO UDOSTĘPNIENIA
opublikowano: 2020-02-21, 1418 odson   Strona gotowa do druku
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym oraz przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2015 r.
opublikowano: 2020-02-21, 1376 odson   Strona gotowa do druku
INFORMACJA BURMISTRZA ZALEWA z dnia 17 kwietnia 2014r o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
opublikowano: 2019-03-21, 1951 odson   Strona gotowa do druku
INFORMACJA BURMISTRZA ZALEWA z dnia 17 kwietnia 2014r.
opublikowano: 2019-03-20, 1544 odson   Strona gotowa do druku
Decyzja Nr OR.502.6.2015 Burmistrza Zalewa z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.
opublikowano: 2020-02-21, 1403 odson   Strona gotowa do druku
Decyzja Nr OR.502.15.2015 Burmistrza Zalewo z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
opublikowano: 2019-08-13, 1422 odson   Strona gotowa do druku
INFORMACJA BURMISTRZA ZALEWA z dnia 17 kwietnia 2014r
opublikowano: 2019-03-21, 1668 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.