Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/cezarix/zalewo/zalewo/modules/Top/index.php on line 15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo
www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7009633
odsłon strony

Aktualnie mamy
61 gości

Poniej znajduje si lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykuw

· EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIETYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - opublikowano: 2019-10-17
· Postępowanie znak: RL.271.13.2019.AG - Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki - Koziny - opublikowano: 2019-10-17
· Postępowanie znak: RL.271.15.2019.AG ? Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki - opublikowano: 2019-10-17
· PROTOKÓŁ Nr XIII/19 z XIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019 r. - opublikowano: 2019-10-17
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 15 października 2019r. - opublikowano: 2019-10-16
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 16 października 2019r. - opublikowano: 2019-10-16
· Postępowanie znak: RL.271.14.2019.AG - Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód - opublikowano: 2019-10-14
· Oszczędności-2019 ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji urzędu miasta/gminy na dofinansowanie pracodawcą kosztów kształcenia młodocianych pracowników - opublikowano: 2019-10-11
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 7 października 2019r. - opublikowano: 2019-10-10
· Zarządzenie Nr 0050-151/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół oraz dyrektora zespołu obsługi szkół i przedszkoli do składania oświadczeń woli. - opublikowano: 2019-10-04

10 najczciej czytanych artykuw w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14828 odson
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11335 odson
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10558 odson
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10501 odson
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8873 odson
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8770 odson
·  Burmistrz Zalewa - 8720 odson
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7128 odson
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6797 odson
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5672 odson

10 ostatnio dodanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczściej odwiedzanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 74
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 68
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.