Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/cezarix/zalewo/zalewo/modules/Top/index.php on line 15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo
www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7256305
odsłon strony

Aktualnie mamy
74 gości

Poniej znajduje si lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykuw

· PROTOKÓŁ Nr XV/19 z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2019 r. - opublikowano: 2019-12-13
· WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - opublikowano: 2019-12-05
· Zapytanie ofertowe- "Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ul. Szkolenej w Zalewie". - opublikowano: 2019-12-04
· Postępowanie znak: RL.271.16.2019.AG - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł. - opublikowano: 2019-12-03
· Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) XVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00. - opublikowano: 2019-12-03
· Postępowanie ofertowe - Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zalewo. - opublikowano: 2019-12-02
· XV Sesja Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27.11.2019r. - głosowanie imienne - opublikowano: 2019-11-28
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 25 listopada 2019r. - opublikowano: 2019-11-28
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 25 listopada 2019r. - opublikowano: 2019-11-28
· Sprawozdanie z działalności Burmistrza Zalewa w okresie od 26.09.2019 do 27.11.2019r. - opublikowano: 2019-11-28

10 najczciej czytanych artykuw w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14947 odson
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11425 odson
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10584 odson
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10556 odson
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8912 odson
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8868 odson
·  Burmistrz Zalewa - 8804 odson
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7181 odson
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6832 odson
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5711 odson

10 ostatnio dodanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczściej odwiedzanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 103
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 93
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.