Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/cezarix/zalewo/zalewo/modules/Top/index.php on line 15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo
www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6723995
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości

Poniej znajduje si lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykuw

· Zarządzenie Nr 0050-129/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nuczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - opublikowano: 2019-08-22
· Zarządzenie Nr 0050-130/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - opublikowano: 2019-08-22
· Zarządzenie Nr 0050-131/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzilenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba". - opublikowano: 2019-08-22
· Decyzja Nr OR - opublikowano: 2019-08-22
· Decyzja Nr OR.502.20.2019 Burmistrza Zalewa z 22 sierpnia 2019r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Zalewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych. - opublikowano: 2019-08-22
· Zarządzenie Nr 0050-132/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomści ozanczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 20/20, połóżona w obrębie Zalewo nr 2. - opublikowano: 2019-08-22
· Zarządzenie Nr 0050-133/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działaka Nr 232/9, położona w obrębie Zalewo nr 1. - opublikowano: 2019-08-22
· Zarządzenie Nr 0050-134/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 293/3, położona w obrębie Zalewo nr 2. - opublikowano: 2019-08-22
· Oświadczenie majądkowe - Jan Lichacz - opublikowano: 2019-08-19
· Oświadczenie majątkowe - Marek Żyliński - opublikowano: 2019-08-19

10 najczciej czytanych artykuw w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14707 odson
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11253 odson
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10522 odson
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10442 odson
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8836 odson
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8678 odson
·  Burmistrz Zalewa - 8636 odson
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7082 odson
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6759 odson
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5613 odson

10 ostatnio dodanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczściej odwiedzanych linkw

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 45
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowa: 40
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.