www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5225461
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· 2. UCHWAŁA NR L/326/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2018 - opublikowano: 2018-02-21
· 2. UCHWAŁA NR L/326/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2018 - opublikowano: 2018-02-21
· 1. UCHWAŁA NR L/325/17 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2018 - opublikowano: 2018-02-21
·  ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenia audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego– Gmina Zalewo”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. - opublikowano: 2018-02-20
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 15 utego 2018r. - opublikowano: 2018-02-16
· Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) LIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00. - opublikowano: 2018-02-16
· OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Zalewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zalewo. - opublikowano: 2018-02-14
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 14 lutego 2018r. - opublikowano: 2018-02-14
· Uchwała Nr LII/336/18 Rady MiEJSKIEJ w Zalewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu dróg powiatowych, na terenie Gminy Zalewo. - opublikowano: 2018-02-12
· Uchwała Nr LII/337/18 Rady MiEJSKIEJ w Zalewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519, na terenie Gminy Zalewo. - opublikowano: 2018-02-12

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 13557 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10282 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 9979 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 9934 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8607 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 7865 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7612 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6759 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6442 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5228 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.