www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5528178
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· WYKAZ DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Zalewa podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: - opublikowano: 2018-06-19
· KARTY USŁUG - opublikowano: 2018-06-18
· Postępowanie znak: RL.271.9.2018.AG – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.897.698,07 zł.” - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Stanisław Kaczmarczyk - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Halina Krejnik - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Andrzej Małachowski - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Mirosław Waldemar Mićko - opublikowano: 2018-06-15
· Oświadczenie majątkowe - Ewa, Maria Nykołyszak - opublikowano: 2018-06-15

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 13782 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10347 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa - 10248 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10039 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8668 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 8052 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 7904 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 6831 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6540 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5311 odsłon

Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.