www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6472614
odsłon strony

Aktualnie mamy
62 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Przetarg nieorganiczny - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Zalewie - opublikowano: 2019-06-17
· Postępowanie znak: RL.271.11.2019.AG – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba - opublikowano: 2019-06-14
· Numery telefonów w Urzędzie Miesjkim w Zalewie - opublikowano: 2019-06-12
· Informacja dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2020-2023 - opublikowano: 2019-06-12
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 11 czerwca 2019r. - opublikowano: 2019-06-12
· Zarządzenie Nr 0050-101/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 27 maja 2019r. w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości, określonej numerem ewidencyjnym 145/7, położonej w obrębie Zalewo nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - opublikowano: 2019-06-10
· Zarządzenie Nr 0050-104/2019 BURMISTRZA ZALEWA z dnia 27 maja 2019r. w sprawie regulaminu przyznania nagrody Burmistrza Zalewa za szczególne osiągnięcia w nauce absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych - opublikowano: 2019-06-10
· OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Zalewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zalewo: - opublikowano: 2019-06-07
· Obwieszczenie Burmistrza Zalewa z dnia 5 czerwca 2019r. - opublikowano: 2019-06-05
· RAPORT O STANIE GMINY ZALEWO w roku 2018 - opublikowano: 2019-06-05

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ - 14579 odsłon
· Skład Rady Miejskiej Zalewa kadencja 2018-2023 - 11164 odsłon
· Gminne Jednostki Organizacyjne, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska w Zalewie. - 10492 odsłon
· STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZALEWO - 10399 odsłon
· Uprawnienia obywatela w Urzędzie - 8803 odsłon
· Komisje działające w Radzie Miejskiej w Zalewie - 8581 odsłon
·  Burmistrz Zalewa - 8555 odsłon
· Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zalewie - 7032 odsłon
· Strategia rozwoju oświaty w gminie Zalewo do 2010r. - 6725 odsłon
· Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zalewo - 5566 odsłon

10 ostatnio dodanych linków

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:21:22
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - opublikowano: 2019-04-24 09:18:02
10 najczęściej odwiedzanych linków

· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowań: 18
· I Sesja Rady Miejskiej w Zalewie - Kategoria: , przekierowań: 14
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.