www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5902446
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

Oświadczenia majątkowe - 2009

OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Andrzej Franciszek Nowicki
opublikowano: 2009-07-01, 610 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Franciszek Nowicki
opublikowano: 2009-07-01, 668 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Dorota Skorupka - Skorupska.
opublikowano: 2009-07-01, 618 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dorota Skorupka- Skorupska, Pietrzak
opublikowano: 2009-07-01, 717 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Fryderyka Małachowska - Szostek
opublikowano: 2009-07-01, 665 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Fryderyka Małachowska
opublikowano: 2009-07-01, 587 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Sekretarz UM w Zalewie Irena Piechota
opublikowano: 2009-07-01, 740 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Sekretarz UM w Zalewie Irena Piechota
opublikowano: 2009-07-01, 583 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGK w Zalewie - Mirosław Stańczyk
opublikowano: 2009-07-01, 676 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Kierownik ZGK w Zalewie Mirosław Stańczyk
opublikowano: 2009-07-01, 596 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Teresa Truszkowska, Pieńkos
opublikowano: 2009-07-01, 661 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Teresa Truszkowska
opublikowano: 2009-07-01, 565 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Kierownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie - Edyta Subotowicz
opublikowano: 2009-07-01, 651 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo- Edyta Subotowicz
opublikowano: 2009-07-01, 575 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zepołu Szkól w Dobrzykach - Jacek Dobrowolski
opublikowano: 2009-07-01, 639 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zastępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzykach - Jacka Dobrowolskiego
opublikowano: 2009-07-01, 557 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie - Joanna Lichacz
opublikowano: 2009-07-01, 672 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie Joanna Lichacz
opublikowano: 2009-07-01, 574 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Jolanta Małgorzata Skrzypiec
opublikowano: 2009-07-01, 707 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Alina Ewa Błażewicz
opublikowano: 2009-07-01, 660 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Skarbnik Gminy Alina Błażewicz
opublikowano: 2009-07-01, 549 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa - Ryszard Cympel
opublikowano: 2009-07-01, 615 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zastępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Urząd Miejski w Zalewie - Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa- Ryszard Cympel.
opublikowano: 2009-07-01, 543 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Jolanta , Iwona Grzywna
opublikowano: 2009-07-15, 550 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Jalanta , Iwona Grzywna.
opublikowano: 2009-07-15, 520 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2009-07-15, 597 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Mirosław Czyszek
opublikowano: 2009-07-15, 543 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Jarosław Piechotka
opublikowano: 2009-07-15, 625 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Jarosław Piechotka
opublikowano: 2009-07-15, 535 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Marek Ostrowski
opublikowano: 2009-07-15, 575 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Marek Ostrowski.
opublikowano: 2009-07-15, 510 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2009-07-15, 601 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo -Krzysztof Truszkowski .
opublikowano: 2009-07-15, 534 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Iwona , Małgorzata Mickiewicz
opublikowano: 2009-07-15, 620 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Iwona , Małgorzata Mickiewicz.
opublikowano: 2009-07-15, 553 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Andrzej Małachowski
opublikowano: 2009-07-15, 565 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Andrzej Małachowski.
opublikowano: 2009-07-15, 539 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Ewa Anna Kruklis
opublikowano: 2009-07-16, 570 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Ewa Anna Kruklis
opublikowano: 2009-07-16, 545 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Janusz Sokołowski
opublikowano: 2009-07-16, 610 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Janusz Sokołowski
opublikowano: 2009-07-16, 522 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Iwona Jadwiga Parzyszek
opublikowano: 2009-07-16, 575 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Iwona Parzyszek.
opublikowano: 2009-07-16, 534 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Tadeusz Józefowicz
opublikowano: 2009-07-16, 541 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Tadeusz Józefowicz.
opublikowano: 2009-07-16, 525 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Wanda Kazimiera Skolimowska
opublikowano: 2009-07-16, 569 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Wanda Kazimiera Skolimowska.
opublikowano: 2009-07-16, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Danuta Helwak
opublikowano: 2009-07-16, 556 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Danuta Helwak
opublikowano: 2009-07-16, 509 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Grzegorz Głozak
opublikowano: 2009-07-16, 709 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Głozak Grzegorz.
opublikowano: 2009-07-16, 535 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie - Krystyna Mirosława Kacprzak
opublikowano: 2009-07-16, 566 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Krystyna Mirosława Kacprzak.
opublikowano: 2009-07-16, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Burmistrza Zalewa - Bogdan Hardybała
opublikowano: 2009-07-20, 796 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Bogdan Hardybała.
opublikowano: 2009-07-20, 592 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.