www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5414993
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

Oświadczenia majątkowe - 2009

OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Andrzej Franciszek Nowicki
opublikowano: 2009-07-01, 565 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Franciszek Nowicki
opublikowano: 2009-07-01, 624 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Dorota Skorupka - Skorupska.
opublikowano: 2009-07-01, 570 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dorota Skorupka- Skorupska, Pietrzak
opublikowano: 2009-07-01, 672 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Fryderyka Małachowska - Szostek
opublikowano: 2009-07-01, 621 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Fryderyka Małachowska
opublikowano: 2009-07-01, 537 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Sekretarz UM w Zalewie Irena Piechota
opublikowano: 2009-07-01, 695 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Sekretarz UM w Zalewie Irena Piechota
opublikowano: 2009-07-01, 540 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGK w Zalewie - Mirosław Stańczyk
opublikowano: 2009-07-01, 627 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Kierownik ZGK w Zalewie Mirosław Stańczyk
opublikowano: 2009-07-01, 551 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Teresa Truszkowska, Pieńkos
opublikowano: 2009-07-01, 615 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektor Przedszkola Miejskiego - Teresa Truszkowska
opublikowano: 2009-07-01, 519 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Kierownika Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie - Edyta Subotowicz
opublikowano: 2009-07-01, 605 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo- Edyta Subotowicz
opublikowano: 2009-07-01, 529 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zepołu Szkól w Dobrzykach - Jacek Dobrowolski
opublikowano: 2009-07-01, 593 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zastępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzykach - Jacka Dobrowolskiego
opublikowano: 2009-07-01, 514 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie - Joanna Lichacz
opublikowano: 2009-07-01, 628 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie Joanna Lichacz
opublikowano: 2009-07-01, 527 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Jolanta Małgorzata Skrzypiec
opublikowano: 2009-07-01, 640 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Alina Ewa Błażewicz
opublikowano: 2009-07-01, 614 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Skarbnik Gminy Alina Błażewicz
opublikowano: 2009-07-01, 507 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa - Ryszard Cympel
opublikowano: 2009-07-01, 571 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zastępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Urząd Miejski w Zalewie - Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej i Rolnictwa- Ryszard Cympel.
opublikowano: 2009-07-01, 498 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Jolanta , Iwona Grzywna
opublikowano: 2009-07-15, 510 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Jalanta , Iwona Grzywna.
opublikowano: 2009-07-15, 479 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2009-07-15, 552 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Mirosław Czyszek
opublikowano: 2009-07-15, 499 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Jarosław Piechotka
opublikowano: 2009-07-15, 579 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Jarosław Piechotka
opublikowano: 2009-07-15, 493 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Marek Ostrowski
opublikowano: 2009-07-15, 527 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Marek Ostrowski.
opublikowano: 2009-07-15, 468 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2009-07-15, 560 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo -Krzysztof Truszkowski .
opublikowano: 2009-07-15, 490 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Iwona , Małgorzata Mickiewicz
opublikowano: 2009-07-15, 572 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Iwona , Małgorzata Mickiewicz.
opublikowano: 2009-07-15, 507 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Andrzej Małachowski
opublikowano: 2009-07-15, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Andrzej Małachowski.
opublikowano: 2009-07-15, 497 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Ewa Anna Kruklis
opublikowano: 2009-07-16, 527 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Ewa Anna Kruklis
opublikowano: 2009-07-16, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Janusz Sokołowski
opublikowano: 2009-07-16, 568 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Janusz Sokołowski
opublikowano: 2009-07-16, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Iwona Jadwiga Parzyszek
opublikowano: 2009-07-16, 526 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Iwona Parzyszek.
opublikowano: 2009-07-16, 487 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy Tadeusz Józefowicz
opublikowano: 2009-07-16, 497 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Tadeusz Józefowicz.
opublikowano: 2009-07-16, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Wanda Kazimiera Skolimowska
opublikowano: 2009-07-16, 525 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Wanda Kazimiera Skolimowska.
opublikowano: 2009-07-16, 485 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego gminy - Danuta Helwak
opublikowano: 2009-07-16, 512 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Danuta Helwak
opublikowano: 2009-07-16, 464 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy - Grzegorz Głozak
opublikowano: 2009-07-16, 667 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo - Głozak Grzegorz.
opublikowano: 2009-07-16, 489 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie - Krystyna Mirosława Kacprzak
opublikowano: 2009-07-16, 523 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Krystyna Mirosława Kacprzak.
opublikowano: 2009-07-16, 475 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Burmistrza Zalewa - Bogdan Hardybała
opublikowano: 2009-07-20, 739 odsłon   Strona gotowa do druku
OŚWIADCZENIE o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka , wstępnych ,zstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy Zalewo Bogdan Hardybała.
opublikowano: 2009-07-20, 547 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.